Siirry työkaluun ›

Työkalu lyhyesti

Itsearviointityökalu tarjoaa organisaatiokohtaisen tilannekuvan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen toimenpiteiden nykytasosta, auttaa tunnistamaan kehityskohteita sekä mahdollistaa vertailun muihin julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioihin. Lisäksi työkalu tarjoaa käytännön vinkkejä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi organisaatiossa.

Miten työkalu toimii käytännössä?

Maksuton ja kaikille avoin työkalu koostuu helppokäyttöisestä kyselystä, joka kattaa kuusi osa-aluetta:

1) Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkitys
2) Vastuullisuutta ja kestävää kehitystä tukeva strategia ja tavoitteet
3) Resursointi ja integrointi
4) Seuranta, raportointi ja viestintä
5) Kerrannaisvaikutukset yhteiskuntaan (kädenjälki)
6) Toiminnan negatiivisten vaikutusten minimointi (jalanjälki)

Työkalun käyttö ei sido vastaajaa millään tavoin. Vastaaminen kestää vastaajasta riippuen noin 20–30 minuuttia.

Itsearvioinnin jälkeen vastaaja saa välittömästi käyttöön kattavan tulosraportin, jossa on kuvattu organisaation vastuullisuuden nykytila, keskeisimmät kehittämiskohteet sekä konkreettiset kehitysehdotukset eri vastuullisuuden ja kestävän kehityksen osa-alueilla.

Työkalun kehittämisessä on huomioitu viimeisimmät kansainväliset kestävän kehityksen ja vastuullisuuden linjaukset sekä Valtiokonttorin valtionhallinnon organisaatioille suunnatun vastuullisuusraportoinnin ohjeistukset.

Kenelle työkalu sopii?

Työkalu sopii kaikille julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioille koosta ja hallinnonalasta riippumatta. Työkalu tukee tavoitteiden asettamista sekä toiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Työkalu voi toimia organisaation sisäisen kehitystyön käynnistäjänä, olemassa olevan kehitystyön tukena tai osallistamisen työkaluna. Lisäksi työkalua voi hyödyntää vastuullisuuden ja kestävän kehityksen raportoinnissa. Itsearvioinnin voi tehdä säännöllisin väliajoin, jolloin se toimii seurannan välineenä. Työkalu mahdollistaa myös organisaationne nykytilan vertailun muihin julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioihin, jotka ovat itsearvioinnin toteuttaneet.

Voiko työkaluun vastata useampi henkilö samasta organisaatiosta?

Kyllä voi, sillä vastausten määrää ei ole rajattu. Ilmainen työkalu ei kuitenkaan mahdollista organisaation vastausten vertailua keskenään, ainoastaan vertailun kaikkiin annettuihin vastauksiin. Jos olet kiinnostunut räätälöidyistä organisaatiokohtaisista itsearvioinneista, lue lisää palveluistamme, tai ota yhteyttä vastuullisuus@4front.fi.

Mihin vertailuaineisto perustuu? Onko mahdollista verrata tietoja suhteessa oman alan / alueen organisaatioihin?

Vertailuaineisto perustuu kaikkien työkalua käyttäneiden vastauksiin. Aineistossa voi olla useita vastauksia samasta organisaatiosta tai yhdeltä henkilöltä. Maksuttoman työkalun tulosraportissa vertailuaineistona ovat kaikki itsearviointikyselyn toteuttaneet. Räätälöidyissä organisaatiokohtaisissa itsearvioinneissa myös tarkemmat vertailut muihin vastaaviin organisaatioihin ovat mahdollisia.

Kuka työkalun on kehittänyt?

Työkalun on kehittänyt 4FRONT Oy, joka on suomalainen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämiseen erikoistunut yritys.

Lue lisää palveluistamme

Miten tietoja käytetään ja miten tietosuoja toimii?

Työkalun vastausten tiedot jäävät 4FRONT Oy:lle, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. 4FRONT ei tarkastele tai julkaise yksittäisen organisaation vastauksia ilman organisaation erillistä suostumusta.

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Mistä lisätietoa tai vinkkejä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen?

Käytännön vinkkejä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen on kuvattu tulosraportissa. Keskustelemme mielellämme kanssanne itsearvioinnin tuloksista tai organisaationne vaikuttavuuden ja vastuullisuuden arvioinnista ja kehittämisestä.

Lue lisää räätälöidyistä arvioinneista ja muista vastuullisuuden ja kestävän kehityksen palveluistamme. Olemme sähköpostin päässä ja kerromme mielellämme lisää!